عنوان

بخشنامه شماره۱۱۹۶/۲۱۰/د مورخ۱۶/۰۱/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 1196/210

تاریخ: 16/01/1401

سرپرست محترم دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت مبنی بر ابطال نامه شماره 211-4757 مورخ 1383/12/24 از تاریخ صدور رأی مذکور، برای اجرا ارسال می‌شود.

سعید توتونچی ملکی

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/1400/51 مورخ 1400/07/10سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی