عنوان

بخشنامه شماره۱۸۰۷۴/۲۰۰/ص مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ترتیبات اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ ق.م.م

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 18074/200/ص

تاریخ: 1400/12/07

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان…

    نظر به اینکه به موجب ماده 251 قانون مالیات های مستقیم­ (اصلاحی به موجب ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02)، دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را درخواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

ضمنا با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلا به موجب نامه شماره 16483/200 مورخ 1400/11/20 ابلاغ شده بود، لغو می گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 67368مورخ 1401/04/11 سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی