دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۱۱۵۱۹/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص « ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۷۶ت/۵۶۶۴۸هـ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/11519/ص

تاریخ: 1400/10/13

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کلی امور مالیاتی

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905812324 مورخ 1400/08/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص « ابطال تصویب نامه شماره 142176ت/۵۶۶۴۸هـ مورخ 05/12/1399 هیأت محترم وزیران»، جهت اجرا از تاریخ صدور دادنامه ارسال می شود.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره86761/200/د مورخ1400/12/25 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی