عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۱۱۹۴۲/ص مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۷۵۱۸/ت۵۹۱۵۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/11942/ص

تاریخ: 1400/10/20

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 به پیوست تصویب نامه شماره 117518/ت۵۹۱۵۶هـ مورخ 1400/10/01 هیأت محترم  وزیران درخصوص فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیی به صورت خام و نیمه خام موضوع بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می باشد، جهت اجرا ارسال می شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره  200/22961/د مورخ1401/04/15 سازمان امور مالیاتی با موضوع:تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال 1400

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی