عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۱۴۰۰/۷۵ مورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ سازمان امور مالیاتی با موضوع:نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

شماره

|

تاریخ انتشار

نظر به اینکه به موجب بند (۲) ماده (۵۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 ، مقررات ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسخ گردیده است، لذا حکم مالیاتی بند (ف) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در راستای اصلاح و اضافه شدن نرخ مالیات موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، نسخ ضمنی گردیده ، بنابراین مالیات و عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400/10/13 می بایست مطابق نرخ های موضوع  بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیـات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وصول شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 230/9981/ص مورخ 1401/05/12 سازمان امور مالیاتی با موضوع: تاکید بر استرداد مطالبات ارزش افزوده سال 1400 صادرکنندگان

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی