عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۱۴۰۱/۱۹ مورخ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع:در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

شماره

|

تاریخ انتشار

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص الزام یا عدم الزام به تسلیم اظهار نامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره (۱) ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:

از آنجا که براساس مقررات تبصره (۱) ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد و از طرفی در صورت عدم رعایت مقررات تبصره (۱) ماده 146 مکرر قانون مذکور (تسلیم اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک) درآمدهای حاصله صندوق های مذکور با رعایت مقرارت مشمول مالیات خواهد بود، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره (۴) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص بابت درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نخواهند داشت.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  رای شماره 140009970906011088مورخ1400/08/25 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شماره (22-2) در سال 95 و تعرفه شماره (21-2) در سال 96 تعرفه شماره (19-2 سال 97) و تعرفه شماره (12) در سال 98 تحت عنوان عوارض سطح شهر

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی