عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۱۴۰۱/۸ مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ اصلاحیه مواد (۱)، (۲)، (۷) و (۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 موضوع ابلاغ اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، به پیوست اصلاحیه مواد (۱)، (۲)، (۷) و (۸) آیین نامه اجرایی یاد شده که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۸۸۴۰ مورخ 1401/01/22 به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاح بخشنامه شماره 200/99/70 مورخ 1399/10/14

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی