عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۱۴۰۱/۸ مورخ  ۱۴۰۱/۰۲/۱۰سازمان امور مالیاتی با موضوع: ابلاغ اصلاحیه مواد (۱)، (۲)، (۷) و (۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

پیرو بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 موضوع ابلاغ اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و اصلاحیه های آن، به پیوست اصلاحیه مواد (۱)، (۲)، (۷) و (۸) آیین نامه اجرایی یاد شده که بر اساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۸۸۴۰ مورخ 1401/01/22 به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره210/82117/د مورخ1400/12/08 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند 8 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح و... تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی