دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۲۲۸۶۸/د مورخ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع:تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم مواد ۱۶۷ و ۱۹۱

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره 200/22868

تاریخ 1401/04/14

مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور

عطف به تفویض نامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10، بدینوسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم برای سال های 1395 و به بعد و همچنین بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبه مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش های بانکی، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی­های قطعی شده سال مربوط، تا میزان صددرصد به مدیران کل تفویض می گردد.

داود منظوررئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/1400/46 مورخ1400/06/23 با موضوع: اصلاح عبارت « ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عبارت « ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم»

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی