عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۶۷۷۱۲/د مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/67712/د

تاریخ: 1400/10/20

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 115266/ت۵۸۷۹۱هـ مورخ 28/09/1400 هیأت محترم وزیران، در خصوص مالیات بر خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اجرا ارسال می شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 230/9981/ص مورخ 1401/05/12 سازمان امور مالیاتی با موضوع: تاکید بر استرداد مطالبات ارزش افزوده سال 1400 صادرکنندگان

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی