عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۷۲۷۱۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲سازمان امور مالیاتی با موضوع:تفویض اختیار تعیین مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م.

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/72712/د

تاریخ: 1401/02/12

مدیران کل امور مالیاتی….

پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/531 مورخ 1400/11/12 و در اجرای بند (۳) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسئول یا مسئولان مربوط در اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیات­های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن ، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استان­ها ، مسئول یا مسئولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (۲۳۸) ق.م.م. را با رعایت دستورالعمل یاد­شده ، از بین مأموران مالیاتی به غیر از مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ1400/06/31 سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28/02/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 31/02/1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی