عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۷۴۶۸/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول بهار سال ۱۴۰۱ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

شماره

|

تاریخ انتشار


شماره 
200/7468

تاریخ 1401/04/15

ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور

به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 1401، بنا بر اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در مورد مودیانی که اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول مالیاتی (بهار) سال 1401 خود را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری صددرصد (۱۰۰%) بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نماید.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ نامه شماره ۲۳۲/۱۹۳۵۷/ص ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی