عنوان

بخشنامه شماره۲۰۰/۸۴۷۸/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰سازمان امور مالیاتی با موضوع:تمدید موعد اجرای مفاد نامه شماره ۲۰۰/۷۲/۱۲/د مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 200/8478/د

تاریخ: 1401/02/20

معاون محترم فناوری های مالیاتی

 مدیران کل محترم امور مالیاتی

پیرو نامه شماره 200/72/12/د مورخ 1401/02/12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی، با توجه به درخواست برخی از مدیران کل امور مالیاتی مبنی بر عدم انجام تفکیک وظائف فرآیندی، بدین وسیله موعد اجرای مفاد نامه مذکور از تاریخ 1401/07/01 تعیین می گردد. مقتضی است تا زمان مذکور تمهیدات لازم جهت اجرای این امر از سوی معاونت فناوری های مالیاتی و ادارات کل امور مالیاتی بعمل آید.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/1400/51 مورخ 1400/07/10سازمان امور مالیاتی با موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی