عنوان

بخشنامه شماره۲۰۹/۱۶۹۷/د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ سازمان امور مالیاتی با موضوع:حضور کارکنان متهم در محل کار تا صدور و قطعیت رأی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 209/1697/د

تاریخ: 1401/04/06

مدیران کل محترم ستاد

مدیران کل محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

       با عنایت به مفاد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری که مقرر می‌دارد: “بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدیدنظر) از سوی هیأت‌های بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد”، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند کارمندانی که پرونده اتهامی آنان به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود، تا صدور رأی و قطعیت آن در محل خدمت خود حاضر و وظایف محوله را به انجام رسانند.

بدیهی است در صورت ضرورت، تا صدور و قطعیت آرای هیأت‌های مزبور، درخصوص برکناری از خدمات مالیاتی با حفظ سمت و یا آماده به خدمت شدن کارمندان موصوف، حسب مورد از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و این دفتر اقدامات لازم وفق مقررات به عمل خواهد آمد.

بهرام مردان

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و

هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره210/3539/ص مورخ1401/02/28 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی