عنوان

بخشنامه شماره۲۱۰/۱۵۸۴۲/د مورخ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی با موضوع: دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده ۵۷ ق.م.م

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/15842/د

تاریخ: 1401/03/21

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم پیرو دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/99/98 مورخ 1399/12/27) ، برای رعایت مفاد رای یادشده به پیوست ارسال می شود.

بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور (شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18) اظهارنامه هایی که در راستای اجرای بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27 تسلیم شده اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند. به عبارت دیگر تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ ق.م.م خارج از موعد مقرر در ماده (۸۰) ق.م.م ، برای عملکرد سال ۱۳۹۸ و قبل از آن ، قبل از تاریخ صدور رای دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 موجب محرومیت مودیان از معافیت ماده ۵۷ ق.م.م در چارچوب مقررات نخواهد بود.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/12134/ص مورخ1400/10/25 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر مصوبات نود و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 20/09/1400

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی