عنوان

بخشنامه شماره۲۱۰/۳۹۱۳/ص مورخ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۲۲ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت “و تعهدات” در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/3913

تاریخ: 1401/03/02

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت “و تعهدات” در بخشنامه شماره 200/98/102 مورخ 1398/12/21 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

سعید توتونچی ملکی

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/05/22 سازمان امور مالیاتی با موضوع: الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیأت محترم وزیران

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی