عنوان

بخشنامه شماره۲۱۰/۵۱۴۴/د مورخ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 210/5144/د

تاریخ: 1401/02/04

به پیوست، تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۳ مورخ 1400/12/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت۵۲۸۸۲هـ مورخ 1395/03/19)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال می شود.

سعید توتونچی ملکی

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی