عنوان

بخشنامه شماره۲۳۰/۱۵۵۹۵/د مورخ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ سازمان امور مالیاتی با موضوع:لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره 230/15595/د

تاریخ 1401/03/18

سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیر کل محترم امور مالیاتی …

در اجرای حکم قسمت اخیر ماده (۹۷) قانون مالیات­های مستقیم، سازمان متبوع برای  بخشی از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1399 آن­ها مستند به مفاد تبصره (۳) ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) اصلاحی مصوب 1394 قانون یاد­شده مطابق مقررات نبوده است، اظهارنامه برآوردی سیستمی تولید و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس برگ تشخیص صادره اقدام نموده است. لازم به ذکر است، به موجب حکم ماده صدرالاشاره، در صورتی­که این دسته از مودیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند می­بایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آن­ها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به ضرورت ارائه اطلاعات مبنای تشخیص مالیات به مودی و به منظور اجرای صحیح حکم ماده (۲۳۷) قانون مالیات­های مستقیم، جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی طی یک فقره نامه استاندارد همزمان با صدور برگ تشخیص در سامانه عملیاتی سازمان تولید و قابل بهره­برداری و ارائه به مودیان مالیاتی می­باشد لیکن به قرار اطلاع واصله، برخی از همکاران محترم در ادارات کل امور مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با روند اقدامات مذکور در سامانه، از ارائه فرم گزارش موصوف به مودی در زمان استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، خودداری می­نمایند که این امر موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نموده است. لذا به موجب این دستورالعمل تاکید می­شود، ادارات امور مالیاتی در اجرای حکم ماده (۲۳۷) قانون مالیات­های مستقیم مکلفند، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، گزارش مذکور را از سامانه عملیاتی سازمان استخراج و در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار دهند. لازم به ذکر است جزئیات اطلاعات مبانی هر یک از قواعد اعلام شده در نامه استاندارد اشاره شده از طریق گزارش (۱۶۲) در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی قابل دستیابی می­باشد.

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع: رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1394

محمدتقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی