عنوان

بخشنامه شماره۲۳۰/۱۹۲۷۸/د مورخ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر نامه شماره ۱۰۳۲۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 230/19278/د

تاریخ: 1401/03/31

ادارات کل امورمالیاتی

در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۴۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، موضوع نحوه توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) به پیوست نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی اعلامی، برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

محمدتقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع : نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی