عنوان

بخشنامه شماره۲۳۰/۵۷۶۷۰/د سازمان امور مالیاتی مورخ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ با موضوع: رفع ابهام از بند ۶ دستورالعمل شماره ۲۳۰/۸۹۳۲/د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

شماره

|

تاریخ انتشار

سرپرست محترم امورمالیاتی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان …

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بند (۶) دستورالعمل شماره 8932/230/د مورخ 22/02/1400 بدینوسیله عبارت داخل پرانتز از قسمت اخیر بند مذکور از تاریخ صدور دستورالعمل یاد شده  حذف می شود.

بیشتر بخوانید  بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع:اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی