عنوان

بخشنامه شماره۵۹۹۹۷/۵۳۵۳۹ مورخ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ سازمان امور مالیاتی با موضوع:در خصوص خوداظهاری موضوع تبصره ۱۶۹ ماده مذکور – از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 59997/53539

تاریخ: 1401/04/04

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

نظر به اینکه به موجب بند 7 تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1399- پس از پایان مهلت خود اظهاری موضوع تبصره 1 ماده مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک ، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی،گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در «سامانه املاک و اسکان کشور» ارایه کنند و همچنین کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند، مقتضی است به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانه های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه، دستگاه های اجرایی اقدامات لازم در این زمینه و نیز تشویق کارکنان دستگاه متبوع به خود اظهاری در این خصوص را به عمل آورند.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 98602 مورخ 1401/05/24 سازمان امور مالیاتی با موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی