عنوان

بخشنامه شماره۸۱۷۴۴/۲۳۰/د مورخ۰۷/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع:تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 81744/230

تاریخ: 07/12/1400

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع  بخشودگی مقرر در ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو نامه شماره 73397/230/د مورخ 02/11/1400 و به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 54 مورد تائیدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به 11 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 25/10/1400 لغایت 16/11/1400 مربوط به دوره­ های مالی مندرج در فهرست­ های مذکور موضوع پیوست نامه شماره 98761/122 مورخ 17/11/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال می‌شود.

مقتضی است ادارات ­کل امور مالیاتی با عنایت به فهرست­ های پیوست و تائیدیه­ های مربوط، وفق مقررات موضوعه از جمله قانون افزایش سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب 25/09/1399 و دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مزبور که طی دستورالعمل شماره 521/99/200 مورخ 14/10/1399 ابلاغ شده است، اقدام مقتضی را معمول دارند.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

دانلود پیوست۱

دانلود پیوست۲

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره210/3539/ص مورخ1401/02/28 سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی