عنوان

بخشنامه شماره۸۳۰۹۷/۲۳۰/د مورخ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر “آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان”

شماره

|

تاریخ انتشار


شماره: 83097/230/د

تاریخ:  14/12/1400

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر “آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان“که طی شماره 202359 مورخ 30/11/1400 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا  ارسال می‌گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست۱

دانلود پیوست۲

دانلود پیوست۳

دانلود پیوست۴

دانلود پیوست۵

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره200/1401/20 مورخ 1401/04/28 سازمان امور مالیاتی با موضوع:اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی