عنوان

بخشنامه شماره۸۳۰۹۹/۲۰۰/د مورخ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر نامه شماره ۶۶۱۷۷/۶۵۵ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 83099/200/د

تاریخ: 14/12/1400

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

به پیـوست تصویر نامه شماره 66177/655 مورخ 27/11/1400 معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (۴) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، جهت اجرا ارسال می‌شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست۱

دانلود پیوست۲

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره10411/200/ص سازمان امور مالیاتی مورخ21/09/1400 با موضوع: ارسال دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی