عنوان

بخشنامه شماره۸۶۷۶۱/۲۰۰/د مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ سازمان امور مالیاتی با موضوع:ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: 86761/200/د

تاریخ: 1400/12/25

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طی شماره 149399/ت 59394 هـ مورخ 1400/11/23 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره   200/1401/32مورخ 1401/06/10سازمان امور مالیاتی با موضوع:تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی