تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد

شرکت ها و صاحبان کسب و کار در موارد متعددی مواجه با برگ هایی از اداره مالیاتی می شوند که در بردارنده مبالغ هنگفت جریمه ناشی از تخلف مالیاتی هستند، در نتیجه آگاهی از تخلفات و جریمه های مالیاتی برای پیش گیری از چنین جریمه هایی و یا دفاع از حقوق خود در مقابل اداره مالیاتی ضروری است.

فهرست

                                    

1- اهمیت تخلفات مالیاتی و جریمه های آن

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی برای همه اشخاص مودی مالیاتی، شرکت تجاری، مدیران شرکت تجاری ( تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری)، صاحبان کسب و کار و وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) مفید است.

۱-۲- اهمیت آگاهی از تخلفات مالیاتی و جریمه های آن

تمامی شرکت ها و صاحبان کسب و کار مکلف به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی هستند (تکالیف مالیاتی شرکت ها و صاحبان کسب و کار در مورد مالیات بر درآمد) و برخی تخلف از قوانین و مقررات مالیاتی، می تواند منجر به عواقب مالیاتی، مالی و کیفری شود.

شرکت ها و صاحبان کسب و کار در موارد متعددی مواجه با برگ هایی از اداره مالیاتی می شوند که در بردارنده مبالغ هنگفت جریمه ناشی از تخلف مالیاتی هستند، در نتیجه آگاهی از تخلفات و جریمه های مالیاتی برای پیش گیری از چنین جریمه هایی و یا دفاع از حقوق خود در مقابل اداره مالیاتی ضروری است.

در این مقاله مهمترین تخلفات مالیاتی و جریمه های مالی آن بیان می شود. لازم است بدانید برخی تخلفات مالیاتی، جرم مالیاتی ( از جرایم و مجازات های مالیاتی چه می دانیم؟) نیز است و مواجه با مجازات حبس خواهد بود، لذا موضوع جرم مالیاتی و مجازات آن دارای مطالب متفاوت از تخلفات و جریمه های مالی است و موضوع جرم مالیاتی در مقاله دیگری ( از جرایم و مجازات های مالیاتی چه می دانیم؟) بیان شده است.

۲- جریمه مالیاتی چیست

۲-۱- تعریف جریمه مالیاتی

جریمه مالیاتی، مبلغی مالی است که بنا به حکم قانون به دلیل تخلف مودی از تکلیف ناشی از قانون یا مقررات قانونی بر عهده مودی و یا شخص ثالث (اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) جهت پرداخت به اداره امور مالیاتی قرار می گیرد.

۲-۲- عناصر جریمه مالیاتی

جریمه مالیاتی اولاً بر اساس قانون مصوب مجلس بر عهده مودی یا شخص ثالث قرار می گیرد، لذا بخشنامه سازمان امور مالیاتی نمی تواند جریمه مالیاتی را بدون جواز قانون وضع کند. ثانیاً مبلغ جریمه مالیاتی عموماً بصورت درصد خاصی از اصل مالیات متعلقه، تعیین می شود.

بیشتر بخوانید  حقوق مودیان مالیاتی

۳- جریمه عدم اعلام شروع فعالیت شغلی صاحبان کسب و کار

صاحبان کسب و کار مکلفند ظرف چهار ماه از شروع فعالیت خود، مراتب را کتباً به اداره مالیاتی محل اعلام نمایند در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات قطعی خواهند شد. همچنین از تمام تسهیلات و معافیت های مالیاتی ( با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم) محروم خواهند شد.

۴- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

 تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار مکلف به تسلیم اظهارنامه ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) عملکرد سالیانه هستند، در غیر این صورت علاوه بر محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی، مشمول جریمه مالی معادل سی درصد مالیات متعلقه هستند.

۵- جریمه عدم ارائه ترازنامه، حساب سود و زیان و دفاتر قانونی

تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار مشمول گروه اول مودیان ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی)، مکلفند که ۱-ترازنامه سالیانه ۲- حساب سود و زیان و نیز ۳-دفاتر قانونی را به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند، در غیر این صورت علاوه بر محرومیت از تمامی تسهیلات و معافیت های مالیاتی، بابت هر کدام از تخلفات یاد شده، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات متعلقه خواهند شد.

۶- جریمه تاخیر پرداخت مالیات در سررسید مقرر

 تمامی شرکت ها و صاحبان کسب و کار مکلفند که مالیات متعلقه را در سررسید مقرر قانونی پرداخت کنند، در غیر این صورت در ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات، مشمول جریمه ای معادل دو و نیم درصد مالیات متعلقه خواهند بود.

مبدا محاسبه جریمه یاد شده، از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ( برای مالیات مندرج در اظهارنامه) است، ولی برای مبلغ مازاد بر اظهارنامه مبدا محاسبه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ( ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی) است.

۷- جریمه کتمان درآمد

چنانچه مودی مرتکب کتمان درآمد ( کتمان درآمد و یا هزینه غیر واقعی در مالیات چیست و چه عواقبی دارد؟) در اظهارنامه تسلیمی شود، مشمول جریمه ای معادل سی درصد مالیات درآمد کتمان شده خواهد بود.

۸- جریمه هزینه غیر واقعی

چنانچه مودی مرتکب ابراز هزینه غیر واقعی ( کتمان درآمد و یا هزینه غیر واقعی در مالیات چیست و چه عواقبی دارد؟) شود مشمول جریمه ای معادل سی درصد مالیات مربوط به هزینه غیر واقعی است.

بیشتر بخوانید  نحوه شکایت و اعتراض به تصمیمات مالیاتی

۹- جریمه عدم صدور صورتحساب معاملات یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در آن

همه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند برای هر معامله خود صورتحساب با درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله صادر کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله خواهند شد.

۱۰- جریمه عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی

اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار موضوع گروه یک ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی) مکلفند با فهرست معاملات انجام شده طی هر فصل از سال را تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهند بود.

۱۱- جریمه عدم استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش

اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مکلف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش هستند، درغیر این صورت مشمول جریمه ای معادل دو درصد فروش خواهند بود.

۱۲- جریمه عدم استفاده از پایانه فروشگاهی

اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار که با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، از زمان لازم الاجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی در دریافت و پرداخت وجوه هستند، در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد مبلغ فروش انجام شده هستند.

۱۳- جریمه عدم تسلیم آخرین اظهارنامه شخص حقوقی یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع

آخرین مدیران شخص حقوقی ( تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری) مکلفند قبل از جلسه مجمع عمومی شخص حقوقی ( تکالیف و مسئولیت های حقوقی مدیران در شرکت های سهامی) برای تصمیم گیری در مورد انحلال شخص حقوقی اظهارنامه ای حاوی صورت بدهی و دارایی شخص حقوقی تسلیم نمایند. در صورت عدم تسلیم اظهارنامه یاد شده، مشمول جریمه ای معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی و در صورت تسلیم اظهارنامه خلاف واقع مشمول جریمه ای معادل یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی خواهند بود.

بیشتر بخوانید   نکاتی در مورد وضعیت و مسئولیت های مالیاتی مدیران شرکت های تجاری

۱۴- جریمه عدم کسر مالیات دیگران

در مواردی که قانون مشخص کرده باشد، پرداخت کننده وجه به دیگران مکلف به کسر مالیات علی الحساب یا مقطوع از دریافت کننده وجه مزبور و واریز آن به سازمان امور مالیاتی است مثل تکلیف کارفرما به کسر و واریز مالیات حقوق ( نکاتی راجع به مالیات حقوق) .

در صورتی که پرداخت کننده از انجام دادن این تکلیف خودداری کند، در مورد حقوق مشمول جریمه ای معادل دو درصد حقوق پرداختی و در سایر موارد، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده و دو و نیم درصد مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت است.

۱۵-جریمه عدم ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی

از زمان لازم الاجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ، تمامی اشخاص حقوقی و صاحبان کسب و کار (تکالیف مالیاتی شرکت ها و صاحبان کسب و کار در مورد مالیات بر درآمد) مکلفند در سامانه مودیان ثبت نام کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده خواهند شد.

۱۶- امکانات بخشودگی جریمه های مالیاتی

تمامی جریمه های مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم ، به درخواست مودی با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی وی، با موافقت سازمان امور مالیاتی قابل بخشودگی است.

با این حال باید دانست برخی جریمه ها شامل جریمه عدم تسلیم اظهارنامه، جریمه کتمان درآمد و نیز هزینه غیر واقعی، قابل بخشودگی نیستند.

۱۷- ضرورت استفاده از وکیل مالیاتی در پرونده های مربوط به جریمه های مالیاتی

با توجه به اینکه شمول جریمه مالیاتی مشروط به تحقق شرایط قانونی مشخصی است و شرکت ها و صاحبان کسب و کار دارای ظرفیت ها و امکانات قانونی برای دفاع از خود در برابر جریمه های اعلامی اداره مالیاتی هستند و ارائه مستند این دفاعیات نیازمند داشتن تخصص قانونی مالیاتی است، بنابراین توصیه می شود که در صورت درگیر شدن در پرونده جریمه مالیاتی، برای دفاع از حقوق خود از وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) کمک بگیرید.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی