عنوان

تصویب نامه در خصوص یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره۹۳۶۳۵/ت۵۸۴۳۶هـ

تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۳

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۸/۱۹ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۶۸۰۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد: یارانه سود تسهیلات پرداختی و ذخایر مرتبط با آن که به صورت مستقیم توسط صندوق های موضوع ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاط نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ در قالب اساسنامه صندوق های یادشده به اشخاص پرداخت می شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم تلقی می شود. معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

بیشتر بخوانید  آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی