گام نخست برای رویارویی با مشکلات حقوقی، اطلاع کامل از قوانین است

بخشی از عبارت مورد نظر خود را در کادر زیر بنویسید