دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۱۳۶ مورخ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۶-۱؍۴؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره دادنامه: ۲؍۱۱۳۶ 

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۶-۱؍۴؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

     گردش کار: به دنبال اعلام تعارض بین آرای شعب دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آرای هیأتهای حل اختلاف اداره کار از حیث صلاحیت رسیدگی به اختلاف فی‌ مابین سازمان بورس اوراق بهادار و کارکنان آن سازمان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۶-۱؍۴؍۱۴۰۰ درخصوص موضوع اتّخاذ تصمیم کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن رأی مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود.

رأی اصلاحی

در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۶-۱؍۴؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار است، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳- ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان دادنامه صحیح اعلام شده است و در نتیجه، ذکر عبارت «دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۰۵۴-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ صادره از شعبه ۶۴ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۱۹۲-۲۲؍۴؍۱۳۹۹ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده و» در این رأی وحدت رویه، مبتنی بر سهو قلم بوده و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، عبارت مذکور به «دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۴۱۹۳- ۲۰؍۱۲؍۱۳۹۸ صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که» اصلاح می‌شود./

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011176 مورخ1400/09/27 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:تقاضای ابطال مصوبه شماره 180718 مورخ 13؍9؍1398 موضوع بخشنامه شماره 200؍98؍86 مورخ 24؍9؍1398

                                                             مهدی دربین

                                                             هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

                                                           معاون قضایی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی