عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۷۵ مورخ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند اول نامه شماره ۱۶۵۵۶؍۱۰۰؍۹۹ مورخ ۲۲؍۰۵؍۱۳۹۹ سازمان توسعه تجارت ایران

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍۹۹۰۱۷۳۰

* شـاکــی : یوسف تخت دار- اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران استان فارس

* طرف شکایت : سازمان توسعه تجارت ایران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند اول نامه شماره ۱۶۵۵۶؍۱۰۰؍۹۹ مورخ ۲۲؍۰۵؍۱۳۹۹ سازمان توسعه تجارت ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۶۵۵۶؍۱۰۰؍۹۹ مورخ ۲۲؍۰۵؍۱۳۹۹ سازمان توسعه تجارت ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

– نامه شماره ۱۶۵۵۶؍۱۰۰؍۹۹ مورخ ۲۲؍۰۵؍۱۳۹۹ سازمان توسعه تجارت ایران

« به پیوست در صفحات ۴ و ۵ پرونده حاضر»

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مقررات مورد شکایت در مغایرت با بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر عدم مشمولیت صادر کنندگان محصولات کشاورزی یا خدمات فنی مهندسی از مالیات و رفع تعهدات ارزی می باشد.

* علی رغم ابلاغ مورخ ۲۷؍۰۸؍۱۳۹۹دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران تا تاریخ ۲۰؍۱۱؍۱۳۹۹ پاسخی واصل نگردیده است.

*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب  بند (۱) جزء (ک) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۰۲؍۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.» نظر به این که مطابق ماده مذکور صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی صرفا از شروط ناظر بر اعمال هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی مستثنی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور استثناء نشده است بنابراین مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

بیشتر بخوانید  رای شماره 140009970906010038 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:  ابطال مواد (1، 2، 4، 5 و 6) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 77969؍91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 28؍03؍1391 و بخشنامه شماره 4167؍200 سازمان امور مالیاتی کشور مورخ 01؍03؍1391 و بخشنامه شماره 221158؍90 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 20؍09؍1390

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی