عنوان

رای شماره۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۳ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول ۱۵ عوارض شهرداری در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی بروجن

شماره

|

تاریخ انتشار

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۷۴۲

* شاکی : آقای مجید کرمی بروجنی

*طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بروجن

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال جدول ۱۵ عوارض شهرداری در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی بروجن

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر بروجن به خواسته ابطال جدول ۱۵ عوارض شهرداری در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوب شورای اسلامی بروجن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جدول (۱۵)- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری جهت اجراء در سال ۱۴۰۰

نوع عوارضماخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضیحات
عوارض بر ارزش افزوده ناشیاز اجرای طرح های توسعه شهریA-S2*p*A: ارزش افزوده زمین بعد از عقب نشینیP: بها یک متر مربع زمین پس از عقب نشینی (با احتساب ارزش افزوده)S: مساحت زمین قبل از عقب نشینیS1: مساحت زمین عقب نشینی شدهS2: مساحت زمین پس از عقب نشینی۱. کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می شوند و یا بنا به وضعیتی چون حق درب و … ارزش ملک بالاتر میرود عوارضی تحت عنوان ارزش افزوده برای باقیمانده زمین برای یک بار تعلق می گیرد که هنگام دریافت پروانه از صاحبان این قبیل املاک توسط شهرداری وصول خواهد گردید.۲. در مورد املاک واقع در معرض اجرای طرح های تعریض معابر و توسعه میادین که زمان اجرای عمومی طرح های مذکور توسط شهرداری اعلام نگردیده است و مالکین جهت اخذ پروانه ساختمانی و نوسازی، بصورت تدریجی و به مرور زمان به شهرداری مراجعه می نمایند و مالک موظف به رعایت عقب نشینی می باشد به طریق زیر عمل می شود:الف) شهرداری با توافق مالک و رعایت ضوابط مربوط به اشرافیت و سایه اندازی اقدام به محاسبه تراکم و سایر موارد بر اساس متراژ زمین قبل از عقب نشینی خواهد نمود در این حالت ارزش افزوده زمین به هر میزان از مالک دریافت نخواهد گردید. مالک نیز متعهد به واگذاری زمین عقب نشینی قبل از صدور پروانه به شهرداری می باشد. ب)درصورت عدم موافقت مالک با بند الف و تقاضای بها زمین عقب نشینی شده ارزش افزوده زمین طبق تعرفه محاسبه و وصول خواهد گردید و سپس بها زمین عقب نشینی شده کاشناسی و به ایشان پرداخت خواهد شد.ج)حداکثر مبلغ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری به میزان بها زمین عقب نشینی می باشد.تبصره: بها زمین عقب نشینی شده و بهاء زمین پس از عقب نشینی توسط قانون کارشناسی املاک و توسط کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسی می گردد. 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بیشتر بخوانید  رأی شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱/۲۷۱۳

شاکی در شرح دادخواست تقدیمی، خواستار ابطال مقرره موصوف شده، زیرا اخذ عوارض جهت نوسازی ملی از سوی شهرداری را غیر قانونی دانسته و برابر اعلام شهرداری بروجن مبنی بر عقب نشینی از سمت های شمال و جنوب ملک، به میزان جمعاً ۱۱۰؍۵۴۰ متر مربع ملک شخص تعریض و جزو خیابان می شود و برابر قانون ماده واحد قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری، شهرداری مکلف به پرداخت بهاء ملک وفق قیمت روز می باشد در حالیکه شورای اسلامی بروجن وفق جدول مذکور برابر این تعریض عوارض تعیین نموده و عنوان این عوارض ارزش افزوده اعلام شده است در حالیکه در شرح فوق شهرداری مکلف به پرداخت ملک در اختیار گرفته شده است لذا خروج از مالیات، و این مصوبه خلاف مقررات بوده و خواستار ابطال آن هستم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی رغم ابلاغ تاکنون پاسخی از سوی شورای اسلامی شهر بروجن واصل نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب می شود و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸- ۹؍۵؍۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین جدول (۱۵) عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر بروجن مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره 210/1400/45مورخ1400/06/15 با موضوع: ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی