عنوان

رای شماره۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۹ مورخ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره دادنامه: 140109970905810739

تاریخ دادنامه: 14؍۴؍۱۴۰۱

شماره پرونده: 0003507

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی اوجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 قانونگذار در بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مقرر نموده که سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 اقدام نماید. بنابراین ابطال ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه کل کشور با مصوبه شماره 115266/ت۵۸۷۹۱هـ – 28/9/1400 هیأت وزیران در خصوص اینکه مقرر نموده سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال 1400 اقدام نماید به جهت مغایرت با بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه 1400 را خواستار است.”

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970905813279 مورخ1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آراء شماره 10898؍4؍30- 18؍10؍1367 و 9370؍4؍30-26؍6؍1368 شورای عالی مالیاتی

     متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:   

 آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲۱؍۹؍۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲؍۲۲۹۰۲-۱۹؍۲؍۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

مـاده ۷: سـازمان موظف است پس از اخذ داده ها و اطـلاعات دریافتی از دستگاه های موضـوع مـواد ۳ و ۴ این آیین نامه نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.- معاون اول رئیس جمهور”

     علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه ماده ۷  آیین‌نامه اجرایی بند (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در چهارچوب صلاحیت های مقرر برای هیأت وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی ندارد، لذا ابطال نشد./

 حکمتعلی مظفری

                                                                               رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی