عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع:نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: ۷-۲۰۱

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ 

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ شورای عالی مالیاتی
در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم پیش نویس بخشنامه تنظیمی مرتبط با نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تبصره ۶ ماده ۱۰۵، تبصره ۳ ماده ۱۳۲، ماده ۱۳۸ و ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم سازمان امور مالیاتی کشور و حسب دستور مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی هامش پیش نویس بخشنامه تنظیمی مذکور جهت اظهارنظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. در همین رابطه جلسه عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا، روسا و اعضاء شعب شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مذکور در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ تشکیل و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر می گردد:
رای اکثریت:
مفاد فراز (پاراگراف) اول پیش نویس بخشنامه موصوف با رعایت سایر مقررات وفق موازین قانونی می باشد. در مورد فراز (پاراگراف) دوم، سیاق و منطوق عبارات ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم چنین مستفاد می شود که دو برابر معافیتهای مذکور در فراز انتهایی ماده موصوف به کلیه معافیت های ذکر شده در ماده مذکور قابل تسری می باشد.
محمدعلی تراب زاده – محسن توکلی – عباس ورزیده – سعید آسترکی- محمدتقی رضائیان-غلامرضا مظلوم – علی نصرتی – محمد حیدری – محمدرضا شایان پور – علی پدرام – عادل بهرامی – ناصر صادقی
نظر اقلیت: 

– ضمن قبول فراز انتهایی نظر اکثریت- باستناد مفاد ماده ۱۰۵ اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حاصل: اعمال جمع درآمد مشمول مالیات موضوع ماده مذکور پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسرمعافیت های مقرر باستثنای مواری که طبق مقررات این قانون دارای نرخ چداگانه ای می باشد در نرخ مقرر ماده مذکور خواهد بود.
بر این اساس اعمال هرگونه بخشودگی و تخفیفات حسب مورد نسبت به نرخ و یا مالیات متعلق مستقلا (بدون قائل شدن تقدم و تاخر حسب مقررات قانونی) وفق شرایط و احکام مقرر در هر مورد خواهد بود در نتیجه تخفیفات مذکور قابل کسر از جمع مالیات متعلق مشخصا تحت عنوان تخفیف یا بخشودگی در اجرای ماده ۲۳۷ قانون مذکور می باشد.
بدیهی است در اجرای قانون اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ اعمال نرخ صفر نسبت به مانده مالیات مذکور در هر مورد قابل اجرا خواهد بود. (در اعمال نرخ صفر حکم وضع زیان منابع غیرمعاف جاری خواهد بود.)
امیرحسین علی حکیم-  محسن ابراهیمی-  سیدناصر ابراهیمی- رضا جنانی-  عباس خیرخواه-  علی اصغر تراب احمدی-  تاریوردی رائی -سیداحمد ذبیح نیا

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: معافیت درآمد اجاره موضوع تبصره 11

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی