عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع انتقال ملک شرکت منحله

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره :۱۱۳۴۱/۴/۳۰
تاریخ :۲۳/۰۷/۱۳۶۸
توجه : به رای دیوان عدالت اداری هـ/۷۱/۱۹۱ -۲۸/۹/۷۲ رجوع شود.

گزارش شماره ۱۳۶۳-۵/۳۰-۲۶/۵/۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۲۵۵۵۸ مورخ ۲۶/۵/۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ق. م. م مصوب اسفند ماه ۶۶ مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح میباشد . ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره ۴۳۵۵-۴/۳۰-۳۰/۴/۱۳۶۷ شورا در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند۱۳۶۶ منطبق میباشد یا خیر ؟ شوری پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اعلام رای مینماید: رای اکثریت در تطبیق رای شماره ۴۳۵۵-۴/۳۰-۳۰/۴/۱۳۶۷ شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رای مذکور حسب ماده ۵۲ قانون یادشده قابلیت اجرا خواهد داشت .  
محمدتقی نژاد عمران – محمود حمیدی –مجید میرهادی – محمدتقی قزلباش – محمد طاهر – علی اکبرنوربخش  

 نظر اقلیت:  

حسب استنباط از مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مبتنی بر حکم ۶۶ و تبصره های تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون مزبور میباشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارائیهای اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل وانتقال فاقد جواز قانونی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیاتهای وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دوره عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده ۱۱۵ موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت میپذیرد قابل مطالبه نخواهدبود .  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: موسسات وابسته به شهرداری


علی اصغر محمدی – علی اکبر سمیعی – محمدرزاقی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی