عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع بخشودگی حق تمبر شرکتهای دولتی

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: ۱۰۵۷۸/۳۰
تاریخ: ۲۲/۱۰/۱۳۷۷
پیوست:   گزارش مورخ ۴/۷/۱۳۷۷ مشاور معاون درآمدهای مالیاتی در مورد نامه شماره ۱۱۴۴۲/۲۸۲/۷۷ مورخ ۴/۵/۱۳۷۷ سازمان توسعه برق ایران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است .

موضوع گزارش ضمن اظهارنظر راجع به شمول مفاد تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به کلیه شرکتهایی که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است ( اعم از مستقیم یا با واسطه ) اجمالا مشعر بر لزوم طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی مبادرت به اعلام رای می نماید : نظر باینکه در تبصره ۳ ماده ۴۸قانون مالیاتهای مستقیم شرط بخشودگی حق تمبر مازاد بر دو میلیون ریال تنها تعلق صددرصد سرمایه به دولت عنوان گردیده و تبصره مزبور متضمن قید و حصر دیگری در این مورد نمی باشد , عیهذا کلیه شرکتهای موضوع ماده ۴۸ پیش گفته که به هر ترتیب اعم از مستقیم یا با واسطه صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد, مشمول بخشودگی مقرر در آن تبصره خواهند بود .  


 علی اکبرسمیعی – محمدرزاقی – علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگ پور – غلامحسین هدایت عبدی -محمدعلی سعیدزاده – داریوش آل آقا – اصغر بختیاری- عباس رضائیان

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی