عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع تسری مفاد تبصره ماده ۱۹۳ نسبت به کارگاه ها

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره:۳۳۸۲/ ۲۰۱

تاریخ:۲۴/۰۴/۱۳۸۲

پیوست:   چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده ۱۹۳ قانون مذکور نسبت به کارگاه هائی که اظهارنامه و صورت های مالی فوق را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه ها از معافیت موضوع ماده (۱۳۲) قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مذکور،موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۴/۸۲ هئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می گردد:  

رأی اکثریت:

از آنجائیکه در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۷۱ به طور کلی به واحد های تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند ۲ ماده ۹۶ قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و به موجب ماده ۱۰۰ و تبصره ۴ آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی مربوط در موعد مقرر قانونی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون یاد شده در مورد کارگاه های فوق الذکر نیز جاری می باشد.  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات

  سیدمـحمودحـمیدی – مـحمد رزاقـی -مـحمد عـلی بیـک پور – مـحمد علـی سـعید زاده- عـباس رضـائیان- حسـن عـباسی پـناه – اسد اله مرتضوی

  نظر اقلیت:

نظر به اینکه علی رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند ۲ ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم، در قسمت دوم ماده ۱۱۰ قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحد های تولیدی موضوع بند ۲ماده ۹۶ قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد و این موضوع به شرح بند های ۱و۳ رای شماره ۲۳۰۰-۴/۳۰ – ۱۸/۲/۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تائید قرار گرفته است.

    علی اکبر نوربخش – داریوش آل آقا  

توجه: این رأی طی بخشنامه شماره ۳۸۰۸/ ۲۸۳۸-۲۱۱ مورخ ۱۱/۶/۸۲ ابلاغ گردیده است.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی