عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع تسعیر ارز

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره:۵۳۵۹/۴/۳۰

تاریخ:۱۴/۰۵/۱۳۷۵

پیوست: گزارش شماره ۹۸۶۶/۳۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۵ اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۵ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح این مسئله است که آیا سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردیکه ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد ، باید جزء درآمد مشمول مالیات منظور گردد یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی مفاد گزارش و شور و تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: همانطور که طبق بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف ، بعنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است ، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن باید بعنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده ۱۴۱قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که بلحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید ، نخواهد بود.  

 محمد علی خوش اخلاق-  علی افرا – صمد کرباسی-  محمد رزاقی-  غلامحسین هدایت عبدی-  سید محمود حمیدی-  علی اکبر نوربخش-  محمد علی بیگ پور – محمد علی سعیدزاده

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی