عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع حق انشعابی دریافتی برق منطقه ای

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: ۷۱۸۰/۴/۳۰

تاریخ: ۰۵/۰۷/۱۳۷۶

پیوست: گزارش شماره ۹۱۰-۴/۳۰ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۶ ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان جناب آقای ایران بدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ ۷/۵/۱۳۷۶ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارش مذکور اجمالا بشرح زیر میباشد :

شرکتهای برق منطقه ای از مشترکین خود وجوهی تحت عنوان حق انشعاب دریافت و در حسابی بهمین نام نگهداری می نمایند تا چنانچه مشترکین تقاضای برچیدن انشعاب و یا کاهش قدرت برق را داشته باشند, حقوق متعلق به آنها از این محل به آنها مسترد گردد , درضمن شرکتهای برق منطقه ای از گردش وجوه حساب فوق جهت احداث تاسیسات برق رسانی استفاده نموده و تاسیسات احداث شده جزء مایملک شرکت ثبت و هزینه استهلاک آن نیز جزء هزینه های شرکت منظور می گردد . شرکتهای مزبور تاپایان سال ۱۳۷۲ از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند و بابت سال ۱۳۷۳ که مشمول مالیات می باشند , حوزه های مالیاتی دریافتی بعنوان حق انشعاب را درآمد تلقی و مالیات آنرا مطالبه نموده اند . اکنون شرکتهای برق منطقه ای به این تشخیص معترض بوده و در قانون یادشده این دریافتها جزء سایر دریافتیها و یکی از منابع هزینه های سرمایه ای در امر برق رسانی به مشترکین قلمداد شده است و وجوه مزبور هرگز در جریان فعالیت های جاری شرکت قرار نمی گیرند , بنابراین نباید جزء درآمد عملیاتی شرکتها منظور گردند . با عنایت به مراتب فوق , چون در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه می شود, موضوع مستلزم اخذ رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی  می باشد . هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور وبررسی در این باره رای خود را ذیلا اعلام می نماید : اولا لزوم مصرف این قبیل وجوه ( حق انشعاب ) برای موارد خاصی مانند هزینه های سرمایه ای در امر برق رسانی دلیل بر آن نخواهد بود که وجوه مذکور فاقد ماهیت ” درآمد“ بوده باشد . ثانیا وقتی بنا به توضیحات مسئولین محترم وزارت نیرو دریافتی بابت حق انشعاب صرف هزینه های سرمایه ای می شود, بالطبع حاصل این کار ایجاد دارائی است و بهای دارائی نیز در قالب استهلاک بمرور به حساب هزینه های قابل قبول منظور و بخودی خود در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور خواهد گردید, همچنین پرداختهای احتمالی به مشترکین در قبال برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷قانون مالیات مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود . ثانیا یا عنیات به ماده ۵۳ آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق ابلاغی به شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۹۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ وزارت نیرو بکار در صورت جمع آوری انشعاب عین وجوه دریافتی مسترد نمیگردد بلکه وسایل بکار رفته در عملیات نیرو رسانی و یا در صورت توافق طرفین بهای آن پس از کسر استهلاک به متقاضی مسترد خواهد شد و نیز طبق ماده ۳۴ آئین نامه اخیرالذکر در کلیه حالات برچیدن انشعاب برق و مراجعه مشترک برای تسویه , فقط بخشی از هزینه برقراری انشعاب برق به او مسترد میگردد که در صورت وقوع استرداد , وجوه یا حسب مورد ارزش دفتری وسایل استردادی , بشرح توضیحات فوق بعنوان هزینه قابل قبول منظور میشود . نظر به دلائل فوق الذکر , موجب قانونی برای عدم احتساب حق انشعاب جزء اقلام درآمد مشمول مالیات متصور نیست و بایستی برابر مقررات وجوه حاصل از این محل بعنوان درآمد محسوب گردد .  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه

محمدعلی خوش اخلاق – سیدمحمودحمیدی – علی افرا – محمد رزاقی – غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش – محمدعلی سعیدزاده – داریوش آل آقا

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی