عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع خرید ملک توسط دولت

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: ۱۴۱۶۰/۴/۳۰

تاریخ: ۱۰/۱۲/۱۳۷۲

پیوست:   گزارش شماره ۴۴۴۰/۵/۳۰-۱۴/۱۱/۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد رای ۱۴۶۸۸/۴/۳۰-۲۵/۱۲/۷۱ شعبه ششم شورایعالی مالیاتی از حیث اجرای ماده ۷۰ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن و طرح مجدد رای مشورتی شماره ۳۰۵۴/۴/۳۰-۲۷/۲/۷۱ بدرخواست اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید رای مشورتی شماره ۳۰۵۴/۴/۳۰-۲۷/۲/۷۲ بمنظور ملاک تشخیص املاک مشمول ماده ۷۰ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن پیرو رای مشورتی شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰-۲۸/۳/۶۸ درخصوص موضوع صادر و از هر جهت صراحت داشته و نیازی به تجدید نظر و تغییر ندارد.

   محمدتقی نژادعمران – علی اکبر سمیعی – محمدطاهر – مجیدمیرهادی – محمود حمیدی – علی نصیری نسب – علی اکبر نوربخش – محمدعلی سعیدزاده -حسن محمدیان

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع تسعیر ارز

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی