عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع خرید ملک توسط دولت

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره: ۱۴۱۶۰/۴/۳۰

تاریخ: ۱۰/۱۲/۱۳۷۲

پیوست:   گزارش شماره ۴۴۴۰/۵/۳۰-۱۴/۱۱/۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد رای ۱۴۶۸۸/۴/۳۰-۲۵/۱۲/۷۱ شعبه ششم شورایعالی مالیاتی از حیث اجرای ماده ۷۰ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن و طرح مجدد رای مشورتی شماره ۳۰۵۴/۴/۳۰-۲۷/۲/۷۱ بدرخواست اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید رای مشورتی شماره ۳۰۵۴/۴/۳۰-۲۷/۲/۷۲ بمنظور ملاک تشخیص املاک مشمول ماده ۷۰ق. م. م مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن پیرو رای مشورتی شماره ۳۳۴۱/۴/۳۰-۲۸/۳/۶۸ درخصوص موضوع صادر و از هر جهت صراحت داشته و نیازی به تجدید نظر و تغییر ندارد.

   محمدتقی نژادعمران – علی اکبر سمیعی – محمدطاهر – مجیدمیرهادی – محمود حمیدی – علی نصیری نسب – علی اکبر نوربخش – محمدعلی سعیدزاده -حسن محمدیان

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع تخفیف ارزش معاملاتی

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی