عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع عدم تعلق مالیات سرقفلی به واحدهایی با کاربری مسکونی که دارای موقعیت تجاری هستند

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره:۳۸۱۴/۴/۳۰

تاریخ:۲۶/۰۴/۱۳۷۹

پیوست:گزارش شماره ۱۵۳۶۶-۲۶/۲/۷۸ اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸/۳/۷۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالا مشعر بر این است که “وصول ویا عدم وصول مالیات حق واگذاری ساختمان هایی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی در محل های کاملا تجاری واقع شده وهمچنین وصول مالیات حق واگذاری محل از انتقال اراضی واقع در مناطق تجاری یا صنعتی که عملا احداث ساختمان در آن جهت سکونت منطقی به نظر نمی رسد محل تردید بوده ومتن دستورالعمل های صادره با قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم (حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) نسبت به وصول مالیات حق واگذاری این قبیل نقل انتقالات تضاد داشته وباعث تشتت افکار مأمورین تشخیص ونارضایتی مودیان محترم مالیاتی گردیده است.” هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم وشور وتبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید: منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنایراین در مورد نقل وانتقال اراضی به طور کلی وساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مـناطـق تجـاری و یا صـنعتی فـرض تعـلق حـق واگـذاری محـل موجه نمی باشد ودر هر حال مفاد دستورالعمل شماره ۴۹۹۲۸/۶۶۰۶-۴/۳۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ مورد تأیید بوده واجرای آن تأکید می گردد.  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: وجود الزام قانونی در انتقال ملک

علی اکبرسمیعی- محـمدرزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی-  محمدعـلی سعیدزاده- داریـوش آل آقا -حسن عباسی پناه -عباس رضاییان

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی