عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد

شماره

|

تاریخ انتشار

شماره:۱۱۱۷۵/۴/۳۰

تاریخ:۰۶/۱۱/۱۳۷۷

پیوست: نامه شماره ۴۵۰۰۶ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند الف ماده ۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم معطوف به نامه شماره ۳۷/۳۳۵۵۲ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۷ اداره کل مالیات بر شرکتها در جلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . بند ۲ نامه آن معاونت محترم مبنی بر طرح این مسئله است که اگر دارنده ماشین آلات و دستگاهها (شرکت حفاری ) تجهیزات رابرای تعمیر به کشورخارج ارسال دارد و اسناد و مدارک حمل , پروانه گمرکی و غیره در اثبات ارسال تجهیزات وجود داشته باشد و تعیمر مذکور در کشور خارج انجام گیرد , آیا شرکت خارجی از بابت کار در کشور متبوع خودمی بایستی در ایران هم مشمول مالیات شود؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید دریافتی شرکتها و موسسات خارجی از ایران بابت تعمیر ماشین آلات و تجهیزات در مواردی که تعمیر در کشور خارج انجام گیرد , از مصادیق بند الف ماده ۱۰۷ مذکور نبوده مشمول مالیات بردرآمد در ایران نخواهد بود .  

علی اکبر سمیعی – محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش – محمدعلی بیگ پور – داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی – اصغر بختیاری -عباس رضائیان – محمدعلی سعیدزاده

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: موقوفات خاص

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی