عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران

شماره

|

تاریخ انتشار

 شماره: ۱۱۷۷۸/۴/۳۰

تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۷۸

پیوست: معاون محترم درآمدهای مالیاتی  
طی نامه شماره ۲۷۴۳/م مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۸ خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران شده اند , مفاد نامه مذکور اجمالا حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند , چون دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تاسیس میشوند بموجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران ( از قبیل دریافت سپرده , گشایش حساب و غیره ) را ندارند , مشمول مالیات بر درآمد نمیباشند , در صورتیکه نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده اند , اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانکهای خارجی (شخص حقوقی ) میشوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند , هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجها‌ به مقررات مالیاتی جاری از جمله بند ۵ ماده یک و بند ج ماده ۱۰۵ و ماده ۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد , به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید : رای علاوه بر عمومیت حکم بند ۵ ماده ۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی ( اعم از حقیقی و حقوقی ) در ایران تحصیب می کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب مینمایند , چون بموجب بند ج ماده ۱۰۵ قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران ( باستثناء مشمولان ماده ۱۱۳ قانون مذکور ) از ماخذ کل درآمدمشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هائی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری … از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ مشمول مالیات شناخته شده اند و مفاد بندهای الف و ب ماده ۱۰۷ همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند ج ماده ۱۰۵ را بترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است , لذا بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند , چنانچه بموجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند , نسبت به درآمد مذکور بطور مسلم مشمول مالیات خواهند بود .    

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد

علی اکبر سمیعی – محمدرزاقی -علی اکبرنوربخش – محمدعلی بیگپور – داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی – اصغر بختیاری -عباس رضائیان – محمدعلی سعیدزاده

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی