عنوان

رای شورای عالی مالیاتی با موضوع: موسسات وابسته به شهرداری

شماره

|

تاریخ انتشار

 شماره: ۱۲۶۴۴/۴/۳۰

تاریخ:۳/۱۱/۱۳۷۲

پیوست: گزارش شماره ۱۵۲۱- ۵/۳۰ – ۵/۵/۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۲ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .گزارش مزبور دایر برطرح این مسئله است که آیا تسهیلات مقرر در اصلاحیه تبصره ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ( معافیت حقوق دریافتی تا ۲۱۶۰۰۰۰ ریال ) شامل حقوق بگیران موسسات دیگری جز موارد مذکور در آن تبصره از جمله شرکتها ، سازمانها و موسسات شهرداریها و نیز اشخاصیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است ، نیز می گردد یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده  ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از شور و بررسی ، بشرح آتی در این خصوص اعلام رای می نماید : بنا به نص صریح تبصره ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، معافیت مورد بحث منحصرا شامل حقوق بگیران وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانها ومراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوقی پرداخت می نمایند . لذا ، اولا حقوق بگیران شرکتها ، سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها مشمول تبصره مذکور نمی باشند ، ثانیا حقوق بگیران هر شرکت یا موسسه که براساس قانون محاسبات عمومی دولتی شناخته می شود، خواه قانون ذیربط حاوی الزام به ذکر نام باشد یا خیر، از تسهیلات مزبور برخوردار خواهند بود.  

محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی – محمد طاهر – محمد رزاقی-  مجید میر هادی-  محمود حمیدی – علی اکبرنور بخش-  علی اصغر محمدی-  محمد علی سعیدزاده.  

بیشتر بخوانید  رای شورای عالی مالیاتی با موضوع جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی