عنوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ آیین ‎نامه اجرائی قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از کالاها و خدمات

شماره

|

تاریخ انتشار

شاکی: آقای محمد زارعی.

تاریخ رأی: چهارشنبه ۳۰ مرداد۱۳۸۷

مقدمه: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره ۵۳۳۱۹ مورخ ۱۱/۱۰/۸۶ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.قرار هیأت عمومیدر خصوص شکایت آقای محمد زارعی به طرفیت هیأت وزیران بخواسته ابطال ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از کالاها و خدمات، با عنایت به نامه شماره ۱۰۳۳۲۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، از آنجا که بموجب ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱، قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از کالاها و خدمات و آیین‎نامه اجرائی آن لغو و ماده ۱۱ آیین‎نامه اجرائی بند (ح) ماده ۴ قانون اخیرالذکر جایگزین ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی مورد شکایت گردیده است، بنابه مراتب مورد شکایت موضوعاً منتفی گردیده و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی‎فرد

بیشتر بخوانید  رای شماره140009970906011424 مورخ1400/12/17 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع:

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی