دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ آیین ‎نامه اجرائی قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از کالاها و خدمات

شماره

|

تاریخ انتشار

شاکی: آقای محمد زارعی.

تاریخ رأی: چهارشنبه ۳۰ مرداد۱۳۸۷

مقدمه: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره ۵۳۳۱۹ مورخ ۱۱/۱۰/۸۶ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.قرار هیأت عمومیدر خصوص شکایت آقای محمد زارعی به طرفیت هیأت وزیران بخواسته ابطال ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از کالاها و خدمات، با عنایت به نامه شماره ۱۰۳۳۲۱/۴۱۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، از آنجا که بموجب ماده ۱۰ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱، قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی از کالاها و خدمات و آیین‎نامه اجرائی آن لغو و ماده ۱۱ آیین‎نامه اجرائی بند (ح) ماده ۴ قانون اخیرالذکر جایگزین ماده ۷ آیین‎نامه اجرائی مورد شکایت گردیده است، بنابه مراتب مورد شکایت موضوعاً منتفی گردیده و موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسی‎فرد

بیشتر بخوانید  رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه ۳۴۱۱۱

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی