عنوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۹ بخشنامه شماره ۷۳۹۸۲

شماره

|

تاریخ انتشار

کلاسه پرونده: ۲۰۰/۸۵

شاکی: آقای اصغر عسگری

تاریخ رأی: یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۸۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی جدول منضم به بخشنامه شماره ۷۳۹۸۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ در مورد مالیات نقل و انتقال ارزش گمرکی در مورد اتومبیل بی‎ام‎و را خلاف قانون اعلام و تقاضای ابطال بند ۱۹ جدول مربوط به بخشنامه مورد شکایت را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.رأی هیأت عمومیهمانطور که در مفاد دادنامه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان ذکر گردیده و مدلول آن برای کلیه شعب دیوان لازم‎الاتباع است شاکی در خصوص اعتراض خود نسبت به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مدعی مغایرت آن با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نشده و به جهات مذکور موضوع قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نبوده و به همین جهت پرونده به شعبه بدوی اعاده شده است تا در صورت انطباق مورد شکایت با یکی از شقوق مقرر در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری (به استثناء اعتراض به مقررات دولتی) به موضوع رسیدگی و به هر تقدیر رأی مقتضی صادر نماید. با توجه به ملاک ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی این رأی برای شعبه شانزدهم دیوان لازم الاتباع است./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی

بیشتر بخوانید  رای شماره140109970906010171 مورخ1401/03/29 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 77؍1400؍200 سازمان امور مالیاتی کشور

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی