عنوان

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

شماره

|

تاریخ انتشار

‌ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می ‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، ‌می‌ توانند در زمینه ‌هائی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌ شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود ‌اقدام کنند.

‌تبصره – آئین ‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به‌ تصویب هیئت وزیران خواهد‌ رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸ /۸ /۱۳۷۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

بیشتر بخوانید  قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی