عنوان

قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور 

لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم، تصویب، اجراء و تفریغ می شود:

الف – دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را علاوه بر قوانین و احکام ذی ربط با رعایت احکام زیر تهیه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

۱ – ایجاد شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقه بندی به تفکیک دستگاه اجرائی، اقتصادی (فصول و مواد ذیل فصول هزینه ای) عملیاتی (امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام کلیه پرداخت های مزبور از طریق حواله الکترونیک به همراه شناسه پرداخت با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی

۲ – استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهائی و ممنوعیت هرگونه پرداخت به غیرذی نفع نهائی با رعایت ملاحظات نظامی و امنیتی

۳ – ثبت و ساماندهی فهرست کلیه افراد دریافت کننده کمکهای حمایتی از محل بودجه عمومی در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه شناسه پرداخت با رعایت سطوح دسترسی

۴ – تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی با ساز و کار ضمانت بانکی یا اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف سه ماه از زمان تحویل به استثنای مدت زمان مذکور برای موارد مشمول در قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب ۲۴ /۴ /۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی»

۵ – منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵ /۱ /۱۳۸۳ به ثبت معاملات مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

بیشتر بخوانید  بخشنامه شماره209/1697/د مورخ 1401/04/06 سازمان امور مالیاتی با موضوع:حضور کارکنان متهم در محل کار تا صدور و قطعیت رأی

۶ – تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا

۷ – ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای کاهش خام فروشی نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی و افزایش عرضه داخلی آنها به پالایشگاهها و پتروشیمی ها با هدف تشویق بخش غیردولتی به مشارکت در طرحهای توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی از طریق اعطای تنفس خوراک و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و ابزار بازار سرمایه کشور جهت تأمین دانش فنی و سرمایه مورد نیاز این طرحها و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای کلیه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی

۸ – ارائه فهرست میزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباری

۹ – پیش بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت أخذ مجوز لازم

۱۰ – تفکیک برنامه اجرائی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوط

۱۱ – درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی

بیشتر بخوانید  قانون آيين دادرسي كيفري

ب – دیوان محاسبات کشور موظف است گزارش تفریغ بودجه را با لحاظ و رعایت این احکام تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج – از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ و دستگاههای دارای ردیف بودجه ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم تیرماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۶ /۴ /۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی