عنوان

قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارآئی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت ‌اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (۴۴)‌ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تأسیس مؤسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می‌شود:
۱ – سیاستگذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیتهای بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار‌دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود.
۲ – ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تأسیس و لغو آن، نحوه انتقال عملیات و ادغام، ‌انحلال و ورشکستگی مؤسسات بیمه‌ای، محدوده فعالیت بیمه‌ای و بیمه اتکائی شامل انواع معاملات بیمه، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته‌های ‌مختلف بیمه، میزان ذخایر فنی و اندوخته‌های قانونی و نحوه سرمایه‌ گذاری آنها براساس «‌قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌ گری مصوب۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه بعدی» و «‌قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶» تعیین خواهد شد.
۳ – حداقل سرمایه مؤسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون «‌تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰» برای مؤسسات بیمه‌ غیر دولتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بیشتر بخوانید  قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی