دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی

به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارآئی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت ‌اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (۴۴)‌ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تأسیس مؤسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می‌شود:
۱ – سیاستگذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیتهای بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار‌دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود.
۲ – ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه داخلی از قبیل شرایط اخذ مجوز تأسیس و لغو آن، نحوه انتقال عملیات و ادغام، ‌انحلال و ورشکستگی مؤسسات بیمه‌ای، محدوده فعالیت بیمه‌ای و بیمه اتکائی شامل انواع معاملات بیمه، حق بیمه و کارمزد مربوط به رشته‌های ‌مختلف بیمه، میزان ذخایر فنی و اندوخته‌های قانونی و نحوه سرمایه‌ گذاری آنها براساس «‌قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌ گری مصوب۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه بعدی» و «‌قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶» تعیین خواهد شد.
۳ – حداقل سرمایه مؤسسات بیمه موضوع ماده (۳۶) قانون «‌تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه ‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰» برای مؤسسات بیمه‌ غیر دولتی با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بیشتر بخوانید  ‌قانون معادن

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی