دکتر شهنیایی، وکیل پایه یک دادگستری

عنوان

قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

شماره

|

تاریخ انتشار

ماده ۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالائی از مبادی خارجی بمقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق‌ حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا [کالا] از همان نقطه یا از‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می ‌گردد.

تبصره – آن میزان از کالاهائیکه وارد مناطق حراست شده می ‌شوند در صورتیکه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده ‌شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.

ماده ۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

بمنظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، ‌هر یک از پایانه‌ های باربری ایستگاههای راه‌ آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و‌ با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌ های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در‌ مناطق فوق اقدام نماید.

ماده ۳ پ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

ترانزیت خارجی کالاهائیکه به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت ‌نامه‌ های منعقده بین دولتهای طرفین نیاز به کسب‌ هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

تبصره ۱ – فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌ رسد.

تبصره ۲ – ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیائی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.

ماده ۴ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌ کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی ‌گردند ‌و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌ های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در‌ موافقتنامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقتنامه‌ های گمرکی و حمل و نقل بین ‌المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که ‌در اینصورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقتنامه‌ های مربوط تعیین شده است.

ماده ۵ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل بین‌ المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی حمل‌ می‌ گردند، از نظر سپردن وجه‌ الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌ نامه‌ های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل‌ بین‌ المللی و یا بیمه‌ نامه‌ های معتبر بجای وجه‌ الضمان ترانزیت پذیرفته می‌ شود.

بیشتر بخوانید  لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

ماده ۶ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه‌ یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

ماده ۷ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌ های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ ها ‌طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته‌ بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان ‌پذیر خواهد بود.

ماده ۸ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج‌ آنها اقدام می‌ نمایند.

ماده ۹ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

کانتینرهائیکه با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت ‌اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می ‌گردند.

تبصره – در موارد استثنائی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم ‌صورت‌ مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌ های کانتینر و پلمپهای قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.

ماده ۱۰ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم جهت‌ تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

ماده ۱۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

حتی ‌المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و‌ ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌ نماید.

ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

بیشتر بخوانید  قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده ۱۳ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

بمنظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت ‌کالا از کشور، آئین‌ نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاریهای منطقه‌ ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم‌ خواهد نمود.

ماده ۱۵ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین‌ المللی را از طرق پیوستن به ‌موافقتنامه ‌های بین‌ المللی، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۶ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه، تیر تعهد کتبی ‌شرکتهای حمل و نقل بین‌ المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و شهرسازی کفایت می‌ نماید.

ماده ۱۷ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت ‌تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را بعمل آورند.

ماده ۱۸ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و‌کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.

ماده ۱۹ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

ماده ۲۰ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت ‌های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین ‌المللی ایرانی که در امر‌ ترانزیت فعال میباشند بعمل آورد.

تبصره – وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روشهای حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه‌ خواهد نمود.

بیشتر بخوانید  قانون افزايش سرمايه شركتهاي پذيرفته ‌شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم

ماده ۲۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین ‌المللی به جابجائی کالاهای ترانزیتی ‌فعالیت می ‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه ‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید.

ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیونهای بین المللی سالهای ۱۳۲۸ هجری شمسی (۱۹۴۹ میلادی) و ۱۳۴۷ هجری شمسی (۱۹۶۸ میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) برعهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده ۲۳ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

سازمان حمل و نقل و پایانه‌ ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت‌ جاده ‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترلهای لازم را بعمل آورد.

ماده ۲۴ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

هزینه اجرائی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می ‌گردد.

ماده ۲۵ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می ‌گردد.

ماده ۲۶ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران

شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آئین‌ نامه ‌اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی،امور اقتصادی و دارائی و کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌ گردد .

قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۷۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آخرین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید.

مطالب مرتبط

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی