موضوعات و مطالب مفید برای مالیات واردکنندگان تجاری

اجرای قواعد و مقررات مالیاتی در مورد وارد کنندگان، دارای جوانب عام و خاص مشخصی است که آگاهی نسبی از آنها از طریق یک وکیل مالیاتی ، می تواند در تصمیم گیری، حفظ حقوق مالیاتی واردکننده و در نهایت کاهش مالیات واردکننده و موفقیت مالی و امنیت حقوقی فعالیت وی کمک کند.

فهرست

                            

1- اهمیت موضوعات مالیاتی برای وارد کنندگان

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

این مطلب حقوقی برای تمامی اشخاص وارد کننده، دارندگان کارت بازرگانی، شرکت های وارد کننده، مدیران شرکت های وارد کننده و وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) مفید است.

۱-۲- اهمیت اطلاع از موضوعات مالیاتی برای وارد کنندگان

تصدی حرفه ای به فعالیت واردات کالا، یک شغل انتفاعی و تجاری است و مسئولیت های مالیاتی جزئی جدا نشدنی از این فعالیت و دغدغه واردکنندگان است.

اجرای قواعد و مقررات مالیاتی در مورد واردکنندگان، دارای جوانب عام و خاص مشخصی است که آگاهی نسبی از آنها می تواند در تصمیم گیری، حفظ حقوق مالیاتی واردکننده و در نهایت کاهش مالیات واردکننده ( بیست راهکار قانونی برای کاهش مالیات) و موفقیت مالی و امنیت حقوقی فعالیت وی کمک کند.

در این مطلب تخصصی مالیاتی، آگاهی های ضروری تقدیم می شود.

۲- مبادرت به واردات تجاری، نیازمند داشتن کارت بازرگانی است

۲-۱- داشتن کارت بازرگانی برای تصدی به واردات تجاری ضروری است

بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مصوب ۱۳۷۲، مبادرت به هر گونه فعالیت واردات بصورت تجاری نیازمند به داشتن کارت بازرگانی ( همه نکات حقوقی در مورد کارت بازرگانی و آثار و مسئولیت های دارنده آن) است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می شود.

۲-۲- منظور از واردات کالا بصورت تجاری چیست

کالاهایی که به تشخیص گمرک، برای فروش وارد می گردد کالای تجاری تلقی می شود و اشتغال هر شخص به واردات این کالاها نیازمند داشتن کارت بازرگانی است.

در نتیجه، مواردی همچون ۱-وارد کردن نمونه‌ های تجاری و صنعتی برای آزمایش و۲-وارد کردن ماشین ‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی، واردات تجاری تلقی نمی شود و نیاز به داشتن کارت بازرگانی ندارد.

همچنین از نظر قانونی، منظور از واردات عبارت است از ورود کالا از خارج به کشور از طریق قلمرو گمرکی کشور.

بنابراین این مقاله نیز صرفاً در مورد واردکنندگانی است که بطور حرفه ای به فعالیت واردات تجاری شاغل هستند و از نظر مالیاتی بعنوان وارد کننده، مودی تلقی می شوند.

۳- وضعیت حقوقی اشخاص واردکننده از نظر مالیاتی

۳-۱- شکل شرکتی و شکل شخصی واحد تولیدی

تصدی به واردات تجاری از نظر حقوقی ممکن است در دو قالب متفاوت صورت گیرد؛ ۱- بصورت شخص حقیقی، به این صورت که شخص وارد کننده بدون تاسیس شرکت، شخصاً بعنوان تاجر، مبادرت به فعالیت واردات تجاری می کند و یا اینکه ۲- صاحب کسب و کار واردات، برای تصدی به عمل واردات، یک شرکت تجاری تشکیل می دهد و فعالیت تجاری و حقوقی واردات در قالب تاسیس شرکت و به نام شرکت انجام می شود ( انجام کسب و کار با تاسیس شرکت بهتر است یا بدون تاسیس شرکت).

۳-۲- شکل شرکتی فعالیت واردات

در مواردی که فعالیت واردات تجاری، در قالب شرکت تجاری انجام شود از نظر مالیاتی:

۱- شرکت واردات کننده، بعنوان مودی، تابع مقررات مالیاتی شخص حقوقی است.

۲– مجموع درآمدهای شرکت واردات کننده، مشمول مالیات است .

۳- شرکت واردات کننده، تکالیف مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی از جمله ارائه ترازنامه، دفاتر و حساب سود و زیان را علاوه بر سایر تکالیف عمومی مالیاتی ( تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کار و شرکت ها در مورد مالیات بر درآمد) بر عهده دارد.

۴- نرخ مالیات عملکرد شرکت واردات کننده، ۲۵ درصد درآمد مشمول مالیات ( اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) آنها است.

۵- سهامداران شرکت واردات کننده، مسئولیت مالیاتی بابت مالیات شرکت خود ندارند و بابت سود سهام دریافتی از شرکت واردات کننده نیز مالیاتی را نخواهند پرداخت.

۶- مدیران شرکت واردات کننده، مشمول برخی تکالیف مالیاتی مدیران در مورد شرکت تحت مدیریت خود ( تکالیف و مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های تجاری) هستند.

۳-۳- شکل شخصی فعالیت واردات

اگر فعالیت واردات به نام شخص حقیقی باشد و شرکتی برای فعالیت وارداتی تاسیس نشود، در این صورت؛

۱- تکالیف مالیاتی (تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کار و شرکت ها در مورد مالیات بر درآمد) مستقیماً متوجه شخص حقیقی وارد کننده است و چنانچه واردات کننده، چندین شخص بصورت شریک باشند، واردکنندگان مشمول مالیات کسب و کار مشارکتی ( مالیات کسب و کار مشارکتی) خواهند بود.

۲- مالیات واردکننده، مشمول فصل مالیات مشاغل بوده و نرخ مالیاتی (اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) پلکانی ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

بیشتر بخوانید  نرخ مالیاتی درآمد عملکرد و تخفیفات قانونی آن

۳– از نظر مقررات مالیاتی، وارد کننده حقیقی، در زمره مودیان موضوع گروه اول ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی) است و دارای حداکثر تکالیف مالیاتی در مقایسه با سایر مودیان مشاغل در مورد ارائه اظهارنامه مالیاتی و اسناد و اطلاعات به اداره مالیاتی خواهد بود.

۳-۴- شخص حقیقی واردکننده، در زمره مودیان گروه یک است

باید توجه داشت که واردات کنندگان، از نظر گروه بندی مودیان مالیاتی با هر میزان درآمد، مشمول مودیان گروه اول هستند ( نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی) لذا علاوه بر داشتن تکالیف عمومی مالیاتی؛

اولاً بیشترین تکالیف از نظر تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، حساب سود و زیان و ترازنامه( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) را دارند.

ثانیاً، مکلف به ارائه فهرست معاملات فصلی به اداره امور مالیاتی هستند.

۴- تکالیف مالیاتی واردات کنندگان

کلیه واردات کنندگان اعم از شرکتی و شخصی دارای تکالیف مالیاتی زیر هستند؛

۴-۱- تکلیف واردات کنندگان به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مالیات عملکرد

کلیه واردات کنندگان مکلف هستند که اظهارنامه مالیاتی ( تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) مربوط به عملکرد سالیانه خود را در موعد قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند در غیر این صورت علاوه بر محرومیت از کلیه معافیت ها و مشوق های مالیاتی ( با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم)، مشمول جریمه مالیاتی ( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) غیر قابل بخشش خواهند بود.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر سال مالی، واردات کنندگان حقیقی، تا آخر خرداد ماه سال بعد از سال مالیاتی مربوطه است.

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، برای شرکت های واردات کننده، تا چهار ماه پس از انقضای سال مالی مربوطه است.

۴-۲- تکلیف واردات کنندگان به پرداخت مالیات در سررسید

واردات کنندگان مکلفند مالیات فعالیت عملکرد خود را در سررسید پرداخت کنند.

سررسید پرداخت مالیات برای مبلغ ابرازی در اظهارنامه مودی، آخرین روز موعد قانونی تسلیم اظهارنامه است و برای مبلغ مالیات مازاد بر مبلغ اظهارنامه، تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات (ابلاغ اوراق و تصمیمات مالیاتی) است.

عدم پرداخت مالیات در سر رسید موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد مالیات برای هر ماه است.

۴-۳- تکلیف واردات کنندگان به پرداخت علی الحساب مالیاتی برای واردات قطعی کالا

واردات قطعی کالا توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا به نرخ چهار درصد ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه گمرکی هستند.

خوب است بدانید که مالیات یاد شده مربوط به مالیات عملکرد است و ارتباطی با مالیات بر ارزش افزوده ندارد به همین دلیل هم در زمان تعیین نهایی مالیات عملکرد، مبالغ علی الحساب پرداختی، از مالیات تعیین شده کسر می شود.

۴-۴- تکلیف واردات کنندگان به پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده، به واردات کالا، هنگام ترخیص کالا از گمرک، مالیات بر ارزش افزوده معادل نه درصد ارزش گمرکی کالا( قیمت خرید بعلاوه هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی( حقوق گمرکی و سود بازرگانی) بر اساس قانون امور گمرکی تعلق می گیرد.

۴-۵- تکلیف واردات کنندگان به ثبت نام در سامانه مودیان

واردات کنندگان، باید در سامانه مودیان ثبت نام کنند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) خواهند شد.

۴-۶- تکلیف واردات کنندگان به نصب و استفاده از سامانه های پرداخت

واردات کنندگان مکلفند برای پرداخت و دریافت های خود از سامانه های پرداخت مورد تایید سازمان امور مالیاتی استفاده کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی خواهند بود.

۴-۷- تکلیف واردکنندگان به صدور صورتحساب معاملات

کلیه واردکنندگان، باید برای کلیه معاملات خود، نسبت به صدور صورتحساب معامله اقدام کنند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی (تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) خواهند شد.

۴-۸- تکلیف واردکنندگان به ارائه فهرست معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی

کلیه وارد کنندگان مکلفند فهرست معاملات خود را بر حسب هر فصل سال شمسی تهیه و تنظیم کنند و به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی ( تخلفات مالیاتی و جریمه های آن در مورد مالیات بر درآمد) خواهند شد.

بیشتر بخوانید  تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر

۴-۹- تکلیف واردکنندگان به تهیه، نگهداری و ارائه دفاتر قانونی و ترازنامه و حساب سود و زیان

کلیه وارد کنندگان اعم از شرکتی یا شخصی، مکلفند که دفاتر قانونی شامل؛

۱- دفتر روزنامه برای ثبت روزانه کلیه رویدادهای مالی و معاملات خود

 2- دفتر کل برای انتقال هفتگی رویدادهای ثبت شده از دفتر روزنامه به دفتر کل بر حسب نوع رویداد، داشته باشند و با درخواست اداره امور مالیاتی آن ها را ارائه دهند.

بعلاوه باید ترازنامه و حساب سود و زیان فعالیت سالیانه خود را نیز ارائه دهند ( با یازده سند حقوقی مهم در شرکت ها آشنا شوید).

در صورت تخلف از این تکالیف، علاوه بر جریمه مالیاتی، از امتیازات و معافیت های (با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم) قانونی محروم خواهند شد.

۵- هزینه های قابل قبول مالیاتی برای واردکنندگان

هزینه های قابل قبول مالیاتی بخش اساسی تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات نهایی( اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) همه مودیان مالیاتی از جمله وارد کنندگان است.

در مورد واردکنندگان هم هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرط داشتن شرایط قانونی ( هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست و چه شرایطی دارد) برای کسر کردن آنها از جمع درآمد سالیانه و تعیین درآمد مشمول مالیات وجود دارد.

برخی هزینه هایی که در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بعنوان هزینه قابل قبول پیش بینی شده اند و در واردکنندگان نیز اعمال می شوند عبارت اند از؛

۱- قیمت خرید کالای فروخته شده وارد کننده

۲- حقوق پرداختی وارد کننده به کارکنان خود

۳- هزینه بهداشتی و درمانی پرداختی وارد کننده بابت کارکنان خود

۴- اجاره پرداختی بابت محل کار وارد کننده

۵- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات محل کار وارد کننده

۶- وجوه حق بیمه پرداختی وارد کننده بابت عملیات و دارایی

۷- عوارض و مالیات پرداختی وارد کننده ( به استثنای مالیات بر درآمد)

۸- زیان وارد کننده که از طریق رسیدگی به دفاتر وی با توجه به مقررات احراز گردد

۹- هزینه های جبران خسارت وارده به فعالیت و دارایی وارد کننده

۱۰- هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاه مربوط به فعالیت وارد کننده با رعایت مقررات قانونی

۱۱- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول وارد کننده

۱۲- هزینه های حفظ و نگهداری محل کار وارد کننده

۱۳- مخارج حمل و نقل توسط وارد کننده

۱۴- هزینه های انبارداری و ایاب و ذهاب

۱۵- هزینه های حق العمل کاری، حق الوکاله و حق مشاوره، هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز پرداختی توسط وارد کننده

۱۶- سود، کارمزد و جریمه های پرداختی وارد کننده به بانکها و موسسات اعتباری

۱۷- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت وارد کننده

۱۸- مطالبات غیر قابل وصول وارد کننده

۶- معافیت ها و مشوق های مالیاتی برای واردکنندگان

۶-۱- معافیت عمومی حداقل درآمد وارد کننده از مالیات

درآمد مالیاتی اشخاص حقیقی وارد کننده تا مبلغ سالیانه ۳۶ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۰ به شرط تسلیم اظهارنامه عملکرد (تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر)، از مالیات معاف است.

درآمد مالیاتی اشخاص حقیقی وارد کننده تا مبلغ سالیانه سی و نه میلیون و ششصد هزار تومان برای سال ۱۴۰۱، به شرط تسلیم اظهارنامه عملکرد، از مالیات معاف است.

۶-۲- تخفیف نرخ مالیات سالیانه در ازاء افزایش درآمد نسبت به سال گذشته

در ازاء هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات وارد کنندگان، نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته، یک واحد درصد و حداکثر تا ۵ درصد، از نرخ مالیاتی (اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) وارد کننده کاسته می شود.

۶-۳- معافیت مالیاتی سود سپرده و حساب های بانکی و سود اوراق مشارکت

سود سپرده ها و جوایز حساب های بانکی و سود و جوایز اوراق مشارکت تحصیل شده توسط وارد کننده، از پرداخت مالیات معاف است.

۶-۴- جایزه خوش حسابی مالیاتی

وارد کنندگانی که سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر(نکاتی مفید در مورد گروه بندی مودیان مالیاتی) آنها مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات را در سال تسلیم اظهارنامه (تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) بدون رجوع به هیات های حل اختلاف پرداخت کنند، معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور، بعنوان جایزه خوش حسابی در حساب مالیاتی سال های بعد آنها منظور و  محاسبه خواهد شد.

بیشتر بخوانید  ورشکسته شدن مودی چه تاثیری بر بدهی مالیاتی وی دارد؟

۶-۵- جایزه علی الحسابی مالیاتی وارد کنندگان

همان گونه که گفته شد وارد کنندگان کالا هنگام ورود قطعی کالا مکلف به پرداخت ۴ درصد ارزش گمرکی کالای وارده بعنوان علی الحساب مالیاتی و قبل از سررسید مالیات هستند.

لازم است بدانید علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد بر اساس قانون مالیات های مستقیم، موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر به وارد کننده خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

۶-۶- معافیت از  پرداخت ۸۰ درصد جریمه تخلفات مالیاتی

اگر وارد کننده به تکالیف قانونی خود در تسلیم بموقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان (تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر) عمل نموده باشد و مالیات را طبق اظهارنامه یا برگ تشخیص پرداخت کرده باشد، از هشتاد درصد جرایم مربوط به تخلفات مالیاتی، معاف خواهد شد.

۶-۷- معافیت مالیاتی فعالیت اقتصادی وارد کننده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

وارد کنندگانی که در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت بیست سال، از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود.

۷- وضعیت مالیاتی وارد کنندگان در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگران

در مواردی دیده می شود که وارد کننده برای عدم پرداخت مالیات، کالای خود را با استفاده از کارت بازرگانی ( همه نکات حقوقی در مورد کارت بازرگانی و آثار و مسئولیت های دارنده آن) یا کارت پیله وری دیگران و اخذ وکالت نامه از اشخاص دیگر، اظهار و وارد می کند.

باید توجه داشت که در موردی که کالا و فعالیت برای کسی غیر از صاحب کارت و برای وارد کننده واقعی باشد، استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار مالیاتی ممکن است جرم و دارای مجازات کیفری باشد ( از جرایم و مجازات های مالیاتی چه می دانیم؟).

بعلاوه اداره امور مالیاتی، در صورت اثبات شرایط قانونی، می تواند به جای گرفتن مالیات از صاحب کارت بازرگانی که در واقع مودی واقعی نیست، به وارد کننده و صاحب کالای واقعی رجوع و مالیات را از وی مطالبه کند که البته وارد کننده و صاحب کالا نیز دارای امکانات و حقوق دفاعی در چارچوب قوانین و مقررات هستند.

۸- حق اعتراض و شکایت واردکنندگان نسبت به اوراق و تصمیمات مالیاتی

واردکنندگان با توجه به فعالیت های تجاری و انتفاعی و تکالیف مالیاتی خود، مواجه با اوراق و تصمیمات مالیاتی گوناگونی از اداره مالیاتی مثل برگ تشخیص مالیات، برگ مطالبه مالیات، برگ مطالبه جرایم، برگ اجرای مالیات، قرار تامین مالیاتی، برگ ممنوع الخروجی و بسیاری اوراق مالیاتی دیگر ( اصطلاحات کلیدی در قانون مالیات های مستقیم) می شوند که می تواند حقوق و اموال وارد کننده را در معرض تضییقات مالیاتی قرار دهد.

مهمترین حق هر وارد کننده در مقابل این اوراق و تصمیمات، حق اعتراض و شکایت نسبت به این اوراق در چارچوب تشریفات قانونی است ( نحوه شکایت و اعتراض به تصمیمات مالیاتی).

اعتراض به تصمیمات و اوراق مالیاتی نقش قابل توجهی در حفظ حقوق وارد کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق قانونی آنها و در نهایت کاهش مالیات ( بیست راهکار قانونی برای کاهش مالیات) دارد و لازم است به درستی و با دقت از آن استفاده شود.

شکایت از تصمیمات مالیاتی، دارای مهلت اعتراضی، روش شکایت و مراجع رسیدگی خاصی است.

تصمیمات مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و سپس در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری بر اساس جهات و مبانی گوناگون قابل شکایت است.

توصیه می شود که حتماً امکانات و حقوق قانونی خود دراعتراض به اوراق مالیاتی را در همه مراحل جدی بگیرید و پیگیری کنید.

۹- ضرورت استفاده از وکیل مالیاتی برای حفظ منافع و حقوق قانونی وارد کننده

با توجه به تخصصی بودن قوانین و مقررات مالیاتی برای وارد کنندگان و تخصص و تجربه وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید)، بمنظور دفاع از حقوق قانونی خود و کاهش مالیات توصیه می شود در مورد موضوعات و پرونده های مالیاتی خود از خدمات تخصصی وکیل مالیاتی با صلاحیت استفاده کنید.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی