پانزده مورد خاص هزینه قابل قبول مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی در کنار درآمد، از عوامل اصلی در تعیین مالیات هستند. با کسر کردن هزینه های قابل قبول مالیاتی از جمع درآمد سال مالی، درآمد مشمول مالیات بدست می آید. با این حال هر هزینه ای به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل ابراز نیست، بلکه صرفاً هزینه هایی که به موجب قانون و یا مقررات خاص تعیین می شوند واجد وصف هزینه قابل قبول است لذا آگاهی مودی از این موارد برای تنظیم امور مالیاتی و در نهایت کاهش مالیات ضروری است.

فهرست

۱- اهمیت موضوع موارد خاص هزینه قابل قبول مالیاتی

۱-۱- این مطلب برای چه کسانی مفید است

 این مطلب حقوقی برای تمام اشخاص مودی مالیاتی، صاحب کسب و کار، شخص حقوقی و وکیل مالیاتی ( با ظرفیت ها و مزایای داشتن وکیل مالیاتی آشنا شوید) مفید است.

۱-۲- هزینه قابل قبول و مالیات

هزینه های قابل قبول مالیاتی در کنار درآمد، از عوامل اصلی در تعیین مالیات هستند. با کسر کردن هزینه های قابل قبول مالیاتی از جمع درآمد سال مالی، درآمد مشمول مالیات بدست می آید. با این حال هر هزینه ای به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل ابراز نیست، بلکه صرفاً هزینه هایی که به موجب قانون و یا مقررات خاص تعیین می شوند واجد وصف هزینه قابل قبول است.

بیشتر اقسام هزینه ها در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده و قابل مشاهده است ولی برخی دیگر در سایر مقررات پراکنده است و آگاهی مودی از آنها برای تنظیم امور مالیاتی و در نهایت کاهش مالیات ( بیست راهکار قانونی برای کاهش مالیات) ضروری است.

 2- سود و کارمزد پرداختی اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار توسط مودی به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوارق بهادار، جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق محسوب می شود.

۳- هزینه سود پرداختی به آورنده آورده نقدی برای بنگاه های تولیدی

اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی ( مالیات کسب و کارهای مشارکتی) فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید  درآمد مالیات‌پذیر چیست و چه عناصری دارد؟

در واقع صاحب بنگاه تولیدی( مودی) که سود آورده را به آورنده سرمایه پرداخت می کند، می تواند سود پرداختی تا میزان سود مورد انتظار عقود مشارکتی را به عنوان هزینه مالیاتی ابراز کند.

۴- مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان

آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

۵- هزینه اکتشافات معدنی

هزینه‌ های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین‌ شناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب می‌ شود.

۶- هزینه تامین خدمات و فضاهای مناطق بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

هزینه ‌های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در منـاطق بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری جـزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می شود.

۷- احتساب ۱۵۰ درصد حقوق پرداختی به ایثارگران بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی کارفرما

کارفرمایانی که با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از ایثارگران می‌نمایند، حقوق پرداختی ( نکاتی راجع به مالیات حقوق) آنان به ایثارگران جدید الاستخدام به میزان ۱۵۰ درصد پرداختی عنوان هزینه ‌های قابل قبول مالیاتی برای مدت پنج سال قابل احتساب است.

۸- هزینه آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشتی در محیط کار

کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار با مصرف حداقل نیم درصد از سود خالص سال قبل اقدام کنند.

بیشتر بخوانید  با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم

کل هزینه هائی که در اجرای تکلیف آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشتی در محیط کار صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.

۹- هزینه مالی تنزیل مطالبات قرادادی از کارفرمایان

براساس شرایط مقرر، هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تأمین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی ( با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم) نظیر فعالیت های پیمانکاری، برای تأمین کنندگان کالا و خدمات، حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

۱۰- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی

هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیر معاف مالیاتی ( با امتیازات و تسهیلات مالیاتی قابل استفاده آشنا شویم) نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آن ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای سال های مشخصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

۱۱- سود و کارمزد پرداختی به موسسات مالی خارجی بابت دریافت تسهیلات آنها

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی که برای انجام عملیات موسسه به کار گرفته شود تا سقف پذیرش نرخ لایبور بعلاوه ۵/۲ درصد و درصورت افزایش نرخ با تایید بانک مرکزی، با رعایت استانداردهای حسابرسی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

بیشتر بخوانید  تکالیف مالیاتی در مورد تسلیم اظهارنامه و دفاتر

۱۲- هزینه دموراژ یا خسارت معطلی بارگیری

وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از یک دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه آهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی (دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می شود هزینه قابل قبول مالیاتی است.

۱۳- هزینه های مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار

هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک (اوراق اجاره، مرابحه و…) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می شوند، در هر دوره جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی ناشر خواهد بود.

۱۴- استهلاک هزینه های پروژه یا دارایی سرمایه ای در قراردادهای بی او تی و بای بک

استهلاک هزینه های حائز شرایط ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که در قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی او تی) و بیع متقابل (بای بک) از سوی مجریان ایرانی طرح بعنوان هزینه های پروژه یا دارایی سرمایه ای ثبت می گردد، به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش است.

۱۵- هزینه های تاسیس و تکمیل مراکز آموزشی و عمومی و خیریه

 اگر شرکت و یا صاحب کسب و کاری هستید که بر اساس مسئولیت اجتماعی و اخلاقی برای کارهای خیریه هزینه می کنید باید بگوییم که هزینه ساخت مدرسه (مالیات فعالیت ساختمان سازی)، تاسیسات ورزشی همگانی، مراکز توان بخشی، مراکز مورد نیاز معلولین، احداث فضاهای آموزشی، پرورشی، خوابگاه، کتابخانه برای آموزش و پرورش و نیز دانشگاه ها، و هزینه هوشمند سازی مدارس، را می توانید به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ابراز کنید.

دکتر شهنیایی
همین حالا وقت مشاوره رزرو کنید
و مشکل خود را حل کنید!
بسیاری از مشکلات حقوقی بدون کمک وکیل قابل حل نیستند.
تجاری و مالی

دریافت آخرین مقالات و قوانین مالیاتی، تجاری و بانکی